Қауіпсіздік шаралары

 

Қауіпсіз оқу ортасы

Оқушылар, студенттер және мектеп қызметкерлері үшін қауіпсіз орта құру мектептің басым бағыттарының бірі болып табылады.

«МИРАС» мектебінің оқушылар мен оқытушылары қауіпсіз мінез-құлықты қалыптастыру бойынша  қауіпсіздік ережелері мен ықтимал қауіпті жағдайларда өзін-өзі ұстау негіздерін  оқытуды қамтиды.

Мектептің қауіпсіздік талаптары мен стандарттарына сәйкестігін жыл сайын уәкілетті мемлекеттік қызметтер және ХМҚ халықаралық аккредиттеу агенттігі (Халықаралық мектептер кеңесі) белгіленген мерзімде тексереді.

Мектеп қауіпсіздігіне  кіреді:

-  мүмкін болатын жазатайым оқиғалардан, өрттерден және басқа да төтенше жағдайлардан оқушылардың, студенттердің және мектеп қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығын сақтау үшін жағдай жасау;

- мектептің нақты жай-күйін, техникалық жағдайын, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру шарттарын және қауіпті жағдайлардың туындауының алдын алу бойынша  шараларын ескере отырып, оқушыларды, студенттерді және қызметкерлерді ішкі және сыртқы қауіптерден қорғау шараларының жүйесі.

Білім беру ортасын қалыптастыру және оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мыналар арқылы жүзеге асырылады.

- оқушылар мен мектеп ұжымын ережелермен таныстыру

• қауіпсіздік шаралары;

• төтенше жағдайларда қауіпсіз мінез-құлық.

- жалпы білім беретін мектеп қауіпсіздігі мәселелерін шешуде мектептің сыртқы ұйымдармен ынтымақтастығы;

- ішкі тәртіп ережелері мен қауіпсіздік ережелерінің сақталуын бақылау;

- күзет және өрт дабылы құрылғыларының жұмысын қадағалау;

дабыл, техникалық қорғау құралдарының жай-күйі;

- оқушылар мен мектеп қызметкерлерінің денсаулығын сақтау және өмірін сақтау;

- тағам сапасын бақылау;

- оқу процесін психологиялық-педагогикалық қамтамасыз ету;

- қорқыту мен қорлаудың алдын алу бойынша іс-шараларды өткізу, өрт қауіпсіздігі және терроризмге қарсы қорғаныс бойынша оқыту.