Мектептің миссиясы мен философиясы
Мектептің сипаттамасы

«Мирас» Халықаралық мектебі дамыған көптілді ортада жаһандық  мүмкіндік  пен қазақстандық мұраларды біріктіретін академиялық және тұлғалық шеберліктен  білім беру қауымдастығының  жетекешісі болуға тырысады.

«Мирас» Халықаралық мектебінің мүддесі

Астана қаласындағы «Мирас» Халықаралық мектебі студенттердің қазақстандық және халықаралық білім беру стандарттарын кіріктіру негізінде сапалы білім алуына, интернациональды ойлауды қалыптастыруына, студенттердің жан-жақты дамуына, мектептегі ынталандырушы және қолдаушы ортамен олардың өзін-өзі үздіксіз тәрбиелеу дағдыларын игеруіне ықпал ететін орта.  

"Мирас" Халықаралық мектебінің философиясы
  • Біз әр бала қауіпсіздік пен қамқорлыққа және ынталандырушы, яғни эмоциональды, интеллектуальды, физикалық, әлеуметтік ортаға лайық және мұқтаж деп сенеміз.
  • Біз студентке бағытталған оқыту тәсілін ұсынамыз және тиімді инновациялық технологияларды пайдалана отырып, студенттің білім алуына, дағдылар мен тәсілдерін дамытуына, өз әлеуеттерін жүзеге асыруына жағдай жасауға тырысамыз.
  • Біз жаһандық ойлау мен мәдениетаралық сананы дамыта отырып, студенттерімізді өз елінің және әлемдік қоғамдастықтың белсенді, жауапкершілікті азаматтары болуға шақырамыз.
  • Біз студенттерді ынталы, сыни тұрғыдан ойлауға және жаңашыл, өз бетінше шешім қабылдай білуге ​​шақырамыз.
  • Біз мектеп қауымдастығында ағылшын тілін қарым-қатынас тілі ретінде атап, көптілділікті құрметтейміз.
  • Біз адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының қағидаларын құрметтейміз және ешқандай кемсітушілікке жол бермейміз.
  • Біз өзара сыйластыққа, төзімділікке, мәселелерді шеше білуге тәрбиелейміз ​​және біздің қоғамдастықтың барлық мүшелерінің бірлесуі арқылы қамқорлық жағдайын қалыптастырамыз.
  • Біз студенттерді бірлік ынтымақтастықтың құндылығын түсінуге ынталандыру үшін сыртқы ұйымдармен ынтымақтастықпен жұмыс жасаймыз.
  • Біз білім саласында жаңашылдықпен, сонымен қатар үздік нәтижемен алға жылжи береміз.